לפחות שירעיבו אותו, ושלא ירגיש בבית הבראה או קעמפ
הוא רצח הרבה שיראה לפחות את המוות בעיניו יום ולילה