בעלי המרכולים על פסיקת בג"ץ: הוכיחו כי העבריין מנצח

בעלי המרכולים הסוגרים את שעריהם בשבתות בעיר תל אביב, והיו אלו שעתרו לבג"ץ, הגיבו בצער רב לפסיקת בג"ץ המתירה חוקית את רמיסת כבוד השבת בעיר. מתברר, כי מלבד פגיעה אנושה בחומות הדת, השופטים אף פגעו אנושות בעסקים הקטנים