הכל הגלל השחיתות והחקירות של ביבי הזקן והחמוץ
אם לא הוא לא היה כ"כ מושחת ונחקר
הגנבים לא היו מעיזים לפרוץ חנות ולגנוב שני זוגות אופניים
ואולי הם אפילו נותנים לו חלק מהרווחים
יש מישהו שאינו מריח 'הון ושלטון'???