בן ציון גופשטיין יהודי חם לכל דבר שבקדושה. מהיכרותי הקרובה אותו…