הלך הא' אל העמים לקבל את התורה אתם רוצים ? לא לא לא רוצים אין אנכנו יכולים וכו' ממש כפשוטו …