ולהבין:
שמי שמפרסם את הידיעה הזו
זה עיתון וכתב שמייצגים כביכול
באופן רשמי את הציבור
האורתודוכסי
אך בפועל העיתון והכתב הדתי-
אורתודוכסי שלו מייצגים ודואגים
לרפורמים בכל לבם ונפשם
אז מה זה אומר???
לכם התשובות