נציבות שירות המדינה הודיעה היום, על הצטרפותו של 'תשעה באב' לרשימת ימי השבתון של עובדי המדינה. מה שאומר שכבר בט' באב הקרוב, עובדי המדינה לא יצטרכו לעבוד

ח"כ דוד אזולאי מסיעת ש"ס, המכהן כיו"ר הוועדה לפניות הציבור, פנה לאחרונה לנציבות שירות המדינה בבקשה להכיר ביום הפורים וכן ב- ט' באב כימי שבתון.

קרא עוד:

[postim]

היום (ג) קיבל אזולאי את תגובת הנציבות במכתב ששלח אליו נציב שירות המדינה, עו"ד משה דיין.

במכתב, הגיב דיין לבקשה והסביר שמכיוון שפורים נחגג בשני מועדים, דבר שיגרום לבלבול בנוגע לזכאות השבתון, הוחלט שלא להכניסו לרשימה.

עם זאת, לגבי ט' באב, כתב דיין: "בהזדמנות זו אני מוצא לנכון לעדכנך כי בעקבות הבדיקה האמורה בנציבות שירות המדינה, הוחלט על הוספת יום הצום ט' באב לרשימת ימי השבתון לעובדי המדינה ואנו פועלים להסדרת הנושא בימים אלו".

אנו מצפים שיתקיים בנו מה שנאמר: "כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים טובים והאמת והשלום אהבו".