וזה נקרא יש שופטים בירושלים, הרי יש 50% לא דתיים זה לא מספיק להם?
ומי זה הנאמני תורה האלה?אהה בעצם גם נאמני עבודה. כנראה זה העיקר. רחמנות.