מסקרן אותי מאוד מה עושים עם איש שפל הזה – אם הוא לא מחר חופשי וחוזר שוב חלילה
כי שומעים כל הזמן תפסו מחבל עם סכין – למי שיש תשובה – אני ישמח מאוד לקבל