Mendy Hechtman/Flash90

התחזית: סיכוי לשלג בפסגות הרי המרכז

על פי התחזית, מחר ייעשה מעונן חלקית ותחול עלייה בטמפרטורות. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות וגשם יירד מדי פעם בצפון הארץ ובמרכזה. ביום חמישי הרוחות יתחזקו ויירד גשם מקומי שיתחזק לקראת הערב. ביום שישי, יש סיכוי לשלג

האזינו לתחזית המלאה עם אורי בץ: