כעומק ההצלחה והכבוד שיש לו בביקור בהודו
כך עומק החקירה של המשטרה והפייק ניוז של התקשורת
ומי יודע כמה בקבוקים וסיגרים נותן נתיהו לראש ממשלת הודו
ותאמרו אתם אם אין כאן הון ושלטון-סרחון