איפה יד ושם? אין להם נתונים מדוייקים ועדויות אין ספור על חלקם של הפולניים בשואה? ואיפה ארה"ב ורוסיה, הם לא יכולים לגנות את החוק הפולני?