סקר 'ישראל היום' והגל החדש קובע מגלה כי רוב הציבור הישראלי דווקא בעד הוצאתם מהארץ של המסתננים. זאת חרף הקמפיין הנרחב הכולל מכתבי מחאה של ניצולי שואה, הצהרות טייסים והתבטאויות דיפלומטים נגד המהלך

רוב בציבור בעד גירוש מסתננים: סקר "ישראל היום" והגל החדש קובע מגלה כי רוב הציבור הישראלי דווקא בעד הוצאתם מהארץ של המסתננים.

לשאלה האם ישראל צריכה לגרש שוהים בלתי חוקיים מאריתריאה ומסודאן? 58% תומכים בהוצאת מסתננים מישראל לעומת 23% שאינם תומכים.

האם לדעתך רוב השוהים הבלתי חוקיים מאריתריאה ומסודאן הם מבקשי מקלט מדיני או מהגרי עבודה? 51% מגדירים אותם כ"מהגרי עבודה" לעומת 37% שמגדירים אותם כ"מבקשי מקלט".

האם ההחלטה לגרש שוהים בלתי חוקיים למדינה שלישית באפריקה, שעימה הגיעה ישראל להסדר, היא נכונה? 63% אומרים שזו החלטה נכונה לעומת 20% שטוענים שלא.

ולשאלה: יש הטוענים כי כפי שמאות אלפי יהודים הגיעו לאושוויץ, לאחר שמדינות סירבו לתת להם מקלט,כך לישראל יש חובה מוסרית לקלוט פליטים.האם תסכים עם טענה זו? 59% אומרים שאין לישראל חובה מוסרית כלפיהם לעומת 24% אומרים שלישראל חובה מוסרית כלפי הפליטים.

צפו: פעילי "עוצמה יהודית" חילקו למסתננים כתובות בתי פעילי השמאל