אל על עותרת לבג"ץ כנגד האישור לאפשר לחברות תעופה זרות לטוס לישראל במסלול מקוצר, כל עוד לא יותר הדבר גם לחברות תעופה ישראליות, ודורשת הבטחת עידוד תחרות בריאה והוגנת ושוויון הזדמנויות בין חברות התעופה הישראליות לבין החברות הזרות

חברת אל על הגישה הבוקר עתירה דחופה לבג"ץ, באמצעות עורכי הדין ד"ר אביגדור קלגסבלד ואמיר שרגא, כנגד האישור לאייר אינדיה להפעיל את הטיסות לישראל במסלול המקוצר החסום בפני אל על. העתירה הוגשה כנגד ממשלת ישראל, ראש הממשלה, מנהל רשות התעופה האזרחית, שר התחבורה ואייר אינדיה.

הרקע לעתירה בא בעקבות כך שלאחרונה העניקה הממלכה הערבית הסעודית לחברת התעופה אייר אינדיה, אישור המתיר לה לטוס לישראל מעל שטחי ערב הסעודית, אף שעד כה לא הותר מעולם לאף כלי טיס שהמריא אל שדה תעופה בישראל או ממנו לטוס בשמי הממלכה. מדובר במהלך פורץ דרך במערכת היחסים הבלתי רשמית שבין ישראל לערב הסעודית. ההיתר, שניתן על ידי ערב הסעודית לאייר אינדיה, עשוי לשמש תקדים להיתרים נוספים לחברות תעופה זרות אחרות לטוס בנתיבים מעל ערב הסעודית, אשר מקוצרים באופן משמעותי מהמותר לחברות תעופה ישראליות.

ביזנעס שימושי

רשות התעופה האזרחית של ישראל התירה לאייר אינדיה להפעיל את המסלול המקוצר בין ישראל להודו תוך טיסה מעל ערב הסעודית, על אף שמסלול זה חסום לטיסות חברות תעופה ישראליות.

בעתירה דחופה לבג"ץ אל על מעלה כמה טיעונים משפטיים מרכזיים התומכים בעמדתה כנגד האישור לאייר אינדיה להפעיל את הטיסות במסלול המקוצר החסום בפני אל על. הטיעון הראשוני הוא מהחלטת ממשלת ישראל (מיום 25 בדצמבר, 1994) להפריט את אל על, בה נקבע כי מדיניות התעופה האזרחית של ישראל חייבת להבטיח "שוויון הזדמנויות בין חברות התעופה הישראליות לבין חברות התעופה הזרות על בסיס תחרותי" ולהבטיח "עידוד תחרות בריאה והוגנת".

בנוסף המחויבות להבטיח "שוויון הזדמנויות" ו"תחרות הוגנת" בין חברות תעופה ישראליות לבין חברות תעופה זרות נכללה גם בתשקיף אל על מיום 30 במאי, 2003, על פיו מכרה ממשלת ישראל את מניות אל על למשקיעים פרטיים. ההתחייבויות המנהליות הללו הן התחייבויות חוזיות מחייבות של מדינת ישראל.

אל על דורשת כי מדינת ישראל תפנה לארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית (ICAO) ולממשלת ערב הסעודית ותדרוש כי אל על תורשה אף היא לטוס מעל ערב הסעודית. עם זאת, כל עוד לא ניתן היתר כאמור מערב הסעודית לאל על, מתן היתר לחברת תעופה זרה לטוס בנתיבים מקוצרים החסומים בפני אל על היא ההיפך מ"שוויון הזדמנויות" וההיפך מ"בסיס תחרותי", ועל כן איננה חוקית איננה הוגנת ואינה שוויונית.

העתירה מפנה להודאתה של רשות התעופה האזרחית של ישראל כי "במקרה דנן הנתיב המקוצר מהווה יתרון תחרותי חריג במידה החורגת מעבר לתנאי הפתיחה הרגילים הנובעים משונות בסיסית בין חברות תעופה". ולכן מבקת אל על מבית המשפט העליון להוציא צו מניעה כנגד מדינת ישראל ולאסור על אייר אינדיה לטוס לישראל מעל שמי ערב הסעודית, כל עוד לא מותר לחברות תעופה ישראליות לטוס מעל שטחה של הממלכה.

מקור: http://bizzness.net/