שוהים אפריקניים? אז מה! מה אתם כל כך מפחדים, על העתיד אתם מתפחדים? דעו לכם שהכל זמני בעולם הזה. מדינה ומשטר זה דבר זמני שחולף כלא היה,חיים של אדם הם זמניים, דור חולף דור בא. מה כל כך מפחיד? התשובה ועבודת השם ומי שיתן את הדין והגזירה אלה לא זמניים. הם קיימים לנצח נצחים. ועליהם צריך לפחד יותר. מה איכפת לי על אפריקניים בארץ ישראל? הרי המשיח עתיד להגיע בקרוב כך שכל המדינה הזאת והחיים החילוניים שלה הם דבר זמני שחולף מן העולם עם כל ההבל שבו וכל העמים שלא שייכים לעם ישראל הם דבר זמני וחולף. אבל עם ישראל הוא נצחי ואינו כלה לעולם.