ח"כ הרב אורי מקלב חושף את שכרו של אורי איילון, ראש עמותת 'ירושלמים': "בעוד הוא הוא מדבר על הדרת הנשים, הוא עצמו מפלה לרעה את המועסקות אצלו. אחרי שהוא דואג לעצמו למשכורת עתק, פתאום הדאגה שלו לציבור הנשים נעלמת"

צביעותם של רודפי החרדים נחשפת שוב. מנתונים שנחשפו בלשכתו של ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה), עולה כי 'הרב' הקונסרבטיבי אורי איילון, ראש עמותת 'יוצר אור – לימוד יצירה, חוויה קהילתית', שהיה מראשי המסיתים נגד הציבור החרדי בירושלים בעניין 'הדרת נשים', מבצע 'הדרת נשים' למעשה במשרדו הוא.

קרא עוד:

[postim]

רק לאחרונה הכריע בג"ץ בעתירה לה היה שותף איילון, באמצעות עמותת 'ירושלמים' שהוא מוביל, וקבע כי המדינה חייבת לאשר פרסומי שחץ באוטובוסים בירושלים ובשאר רחבי הארץ. בתגובה אמר איילון כי "תשובתה של המדינה מחזירה את המרחב הציבורי בירושלים ובארץ כולה למקומו הטבעי הערכי והראוי וכי אין מקום להדרת נשים מהמרחב הציבורי בשום מקרה ותחת שום תירוץ".

אלא שלמרות המילים והטענות הללו, אורי איילון עצמו מבצע 'הדרת נשים' במשרדו כראש עמותת 'יוצר אור'. על פי נתוני רשם העמותות, בשנת 2009 השתכר איילון סכום שנתי ברוטו של 194,784 שקלים, בעוד שכרן של יתר ארבעת העובדות במשרדו הסתכם בסכומים קטנים בהרבה, הנעים בין 15,500 שקלים לשנה לסכום של 34,300 שקלים. הפער בין שכרו של ראש העמותה לבין שכרן של מקבלות השכר הנמוך מבין 'חמשת מקבלי השכר הגבוה' (כפי שמציין דו"ח רשם העמותות), עומד על 1,258 אחוז (!).

"זאת לא הפעם הראשונה בה נחשפת צביעותם של המסיתים המרכזיים נגד הציבור החרדי", אומר בתגובה ח"כ אורי מקלב שנחשף לנתונים אלו. "בעוד הוא מדבר על הדרת הנשים ומבקש שיוון, הוא עצמו מפלה לרעה את הנשים המועסקות בעמותתו. אחרי שהוא דואג לעצמו למשכורת מכובדת, פתאום הדאגה שלו לציבור הנשים נעלמת.

"כסף רב מתגלגל בעמותות ובמיזמים שונים שכל מטרתם הינה רדיפת הדת וקדשי ישראל כאשר ניתנות שם משכורות עתק חסרות פרופורציה למנהלים, בעוד העובדים הזוטרים מרוויחים שכר זעום", אומר מקלב. "הם מנהלים עמותות, מאשרים לעצמם משכורות עתק ומרגישים שאינם מחויבים בדין וחשבון לאיש. זו שערורייה שעוד צריכה להיבדק לעומק.