הראשל"צ נגד הכפיה החילונית: "הפרדה אינה פגיעה בנשים"

בהחלטה מקוממת ביטל בית הדין האזורי בירושלים קורסים יעודיים למגזר החרדי שנערכים בהפרדה מגדרית, בטענה ל"פגיעה בזכות לשיוויון". היום שיגר הראשל"צ מכתב למ"מ נציב שירות המדינה בדרישה שיפעל לביטול ההחלטה • המכתב המלא - בפנים

 • השכנים בחירם: מדובר בטרגדיה מתגלגלת שחייבים לעצור

  תוכן מקודם

 • מחפשים דירה בלב רמת בית שמש ד'? אתם חייבים לשמוע על ההטבה הזו

  תוכן מקודם

 • האסון בסנהדריה: "בצהריים עוד שיחק עם הילדים בגינה "

  תוכן מקודם

 • שכני משפחת רוטנר בוידוי כואב: "תמיד ידענו שהמצב מורכב"

  תוכן מקודם

כך נראית כפיה חילונית: המדינה מפעילה בשנים האחרונות תכנית בשם "משפיעים/ות – חרדים לשירות הציבורי", המבקשת לשלב את בוגרי הקורס בתפקידים שונים בשירות הציבורי. מאחר ומדובר, כאמור, בקורסים יעודיים לציבור החרדי הם נערכים כמובן בהפרדה בין גברים לנשים.

ההפרדה הזאת היא לצנינים בעיני גורמים חילונים רדיקליים שעתרו נגדה בטענה ל"פגיעה בשיוויון" וכיו"ב, זאת למרות שקיימים מסלולים זהים לחלוטין גם עבור נשים. השופטת החליטה לקבל את העתירה והורתה למדינה לצרף עשר נשים לקורס המיועד לגברים בתוך חודש, אחרת הקורס ייסגר.

בנציבות שירות המדינה הודיעו כי הם לומדים את הנושא, כשהכוונה היא להודיע לבית הדין לעבודה שהקורס יישאר נפרד. ההערכה היא שאם בית הדין יחליט על ביטול הקורס – המדינה תערער לבית הדין הארצי.

מי שנדרש היום לנושא הוא הראשל"צ הגר"י יוסף ששיגר מכתב לאודי פראוור, מ״מ נציב שירות המדינה. להלן נוסח המכתב המלא:

הנני פונה אליך, לאחר שבימים אלו הגיעני מכתב בשם כעשרים "עמיתים" בתכנית "משפיעים" – צוערים חרדים לשירות המדינה, אשר הם מהחרדים לדבר ה', ויראת ה' היא אוצרם, והם אשר ביקשוני לפנות אליך כממונה ואחראי על התכנית.

כידוע לך, בעקבות עתירה שהוגשה לבית הדין לעבודה על ידי "שדולת הנשים", נקבע לכאורה על ידי בית הדין כי ההכשרה חייבת להיות בערבוביה בין אנשים לנשים.

אין ברצוני לדון בעצם העתירה, אשר לפי רוח תורתינו הקדושה אין לה מקום כלל, שכן ההפרדה בין נשים לאנשים אין בה שמץ פגיעה בזכויות הנשים, ומי כתורתינו הקדושה ודברי רבותינו המדריכים אותנו להזהר בכבוד האשה, ואדרבה, יהיה הדבר לתועלת וברכה מרובה עבור האנשים והנשים כאחד.

הכותבים הביאו לידיעתי כי התכנית בה הם עמיתים, כוללת תהליכים אישיים וקבוצתיים אשר דורשים קרבה גדולה בין העמיתים, דבר אשר לפי דעתם יהיה בלתי אפשרי מבחינתם אם נשים ואנשים כאחד ישתתפו יחדיו בתכנית.

הנני להסב את תשובת לבך, כי תלונותיהם של עמיתים אלו, עולות בקנה אחד עם ההלכה הצרופה על פי שורת הדין, שכן אין מדובר בחששות שהן בגדר "חומרא", אלא ענין הנוגע ליסוד שמירת התורה לכל איש מאמין, וכמו שדרשו רבותינו (במסכת סוכה דף נב, א) על הפסוק: "וספדה הארץ משפחות משפחות לבד", משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד, משפחת בית נתן לבד ונשיהם לבד. (ופירש רש"י, פסוק זה נאמר בנבואת זכריה על העתיד, שיספידו על משיח בן יוסף שעתיד ליהרג במלחמת גוג ומגוג, ונאמר משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד, ללמדנו שאפילו בשעת הצער וההספד צריך להבדיל בין אנשים לנשים).

והלא דברים קל וחומר, ומה לעתיד לבוא כשעוסקים בהספד ואין יצר הרע שולט בהם, אמרה התורה "אנשים לבד ונשים לבד", כשיצר הרע שולט על אחת כמה וכמה! ומכאן אנו למדים על חיוב ההפרדה בין אנשים לנשים. וכן נאמר בירמיה (פרק לא פסוק יב), אז תשמח בתולה במחול, כלומר לבדה, ובחורים וזקנים יחדיו. וכיוצא בזה כתב הרמב"ם (בפרק ו מהלכות יום טוב הלכה כא), חייבים בית דין בכל מקום להעמיד שוטרים ברגלים שיהיו מסבבים ומחפשים שלא יתקבצו אנשים ונשים ביחד לאכול ולשתות ויבואו לידי עבירה.

וכן יזהירו לכל העם שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם לשמחה, שמא יבואו לידי עבירה, אלא יהיו כולם קדושים. ע"כ. וכן הוא בשלחן ערוך (סימן תקכט סעיף ד).

וכן יש ללמוד ממסע התשובה שערכו גדולי ישראל בשנת תרע"ד, מייסד הרבנות הראשית הגרא"י קוק עם הגרי"ח זוננפלד והגרי"מ חרל"פ וסיעתם זצ"ל, שאחד התיקונים החשובים שתיקנו במושבים, להקים כתות נפרדות בין הבנים לבנות. (ראה בספר האיש על החומה חלק ב עמוד ש) והדברים הללו שייכים ביתר שאת במקרה שלפנינו.

וכל זה מצד הדין, ולא מתורת חסידות, צא ולמד מלשון רבותינו הטור ומרן הש"ע אבן העזר (ריש סי' כא). והדברים ברורים כשמש אין בהם נפתל ועיקש.

וכבר האריך בענינים הללו אאמו"ר מרן זצ"ל בשו"ת יביע אומר חלק ד (אה"ע סימן ד) ובחלק י (אבן העזר סימן כג) ועוד. וכן כתבתי בכמה מקומות בספרי ילקוט יוסף (אורח חיים סימן נג ועוד).
ואין ספק, כי באם אמנם תתקבל למעשה החלטת בית הדין לעבודה, כל החרדים והיראים לדבר ה' יאלצו להדיר רגליהם מתכנית זו, וכל מטרתה תתבטל לגמרי, ולעומת זאת בהמשך ההפרדה ושמירת גדרי הקדושה, יצליח ה' יתברך דרככם לתועלת הכלל, כי בכל מקום שאתה מוצא "גדר" ערוה, שם אתה מוצא קדושה. (רש"י סוף פרשת קדושים).

על כן הנני לבקשך בכל לב, להשתדל להעביר את רוע הגזירה, לאפשר לצוערים הנ״ל לנהוג על פי ההלכה היהודית ולפעול בכל הדרכים על מנת שתוכלו להמשיך בתכנית על פי גדרי התורה והמסורה כאשר היתה באמנה איתכם עד עתה.

בברכת התורה


4 תגובות

ואחר כך מי שאומר שיש גזירות נגד הדת בארץ ישראל, מכונה בשם 'מרגל'.

אשרינו שיש לזה כזה ראשל"צ שאינו חושש מלומר האמת, ומונע בזאת מאיתנו הרבה קיטרוגים,

אשרינו שעדיין יש מי שיאמר את דבר ה' בגאון וללא משוא פנים. ואוי לנו שצריך לומר דברים פשוטים כאלה ולהצטדק על שמירת המצוות, במדינה הקוראת לעצמה 'יהודית'…

מרגל מכונה רק מי שמפרשן את הגזירות נגד הדת באופן מסויים…
[עיין במפרשי התורה פרשת שלח…]

Comments are closed.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן

logsuz shell indir instagram takipçi satın al ucuz gündem haber Pubg mobile cephaneleri takipçi satın al leke kremi aktif takipçi php shell