.

רישום משטרתי – תיקים סגורים

אזרחים רבים היו מעורבים בסיטואציה שבה הם נחקרו במשטרה. פעמים רבות מדובר בחקירות שלא היה מקום לחקור אותן לעומק מלכתחילה, אם משום שמדובר בתלונות שווא, אם משום שמדובר בתלונות הנוגעות להליכים אזרחיים, אם משום שמדובר בתלונות על מעשים קלי ערך ועוד.

בשלב מסוים, אותם נחקרים יקבלו לביתם מכתב מהמשטרה שהתיק נגנז, אולם כשיבקשו להוציא פלט רישום פלילי יגלו שדבר החקירה עדיין מופיע במרשם הפלילי בפרק הרישומים המשטרתיים – תיקים סגורים.

המדובר בתיקי חקירה שנגנזו מחוסר עניין לציבור או מחוסר ראיות – המידע בדבר ביצוע חקירות אלה, על אף שנגנזו, יופיע תמיד במרשם הפלילי, אלא אם כן אותם נחקרים יגישו בקשות למחיקת הרישומים והבקשות יתקבלו.

 

בקשה לשינוי עילת גניזה ל"חוסר אשמה"

חשוב לדעת שתיק חקירה שנגנז מ"חוסר אשמה" יימחק מהרישומים המשטרתיים כלא היה. המשמעות היא שאין חשד סביר בדבר ביצוע עבירה פלילית או אין חשד סביר שהנחקר היה מעורב בביצוע עבירה ולכן לא יהיה זה נכון וצודק שייוותר לו רישום משטרתי.

תיקים רבים שנגנזים בעילת "חוסר אשמה" הם תיקים שקיימת בהם "גרסה מול גרסה" ואין ראיות תומכות לתלונה או שקיים ספק ממשי בדבר מהימנות המתלונן או התלונה שהגיש.

לכן, בהנחה שנחקרתם במשטרה והתיק נגנז שלא מ"חוסר אשמה", מומלץ מאוד לפנות לעורך דין פלילי העוסק, בין היתר, במחיקת רישומים פליליים. עורך הדין הפלילי יפנה לתחנת המשטרה שחקרה את התיק, יבקש לצלם את הראיות ולאחר מכן ינתח את חומר הראיות בתיק, ימצא סתירות וכשלים בחקירה ובסופו של דבר יגיש בקשה מנומקת לשינוי עילת הגניזה ל"חוסר אשמה". היה והליך זה יצלח – יימחק הרישום המשטרתי כלא היה.

אפשרות זו הינה אפשרות אידיאלית. לכותב מאמר זה הצלחות רבות בשינוי עילות גניזה ל"חוסר אשמה" בתיקים רבים ומגוונים. באופן זה, הלקוחות יכולים להמשיך את חייהם מבלי שיש להם רישום לחובתם, ללא תחושה שנעשה בעניינם אי צדק או שלחובתם כתם לכל חייהם כאילו היו מעורבים בביצוע עבירה פלילית.

 

פניה בבקשה למחיקת תיק סגור למדור מידע פלילי במשטרה

אפשרות נוספת למחיקת רישומים משטרתיים, הינה פניה בבקשה למדור מידע פלילי במשטרת ישראל והגשת בקשה למחיקת תיק סגור.

בבקשה שכזו ידון ראש האגף וישקול מספר רב של שיקולים: חלוף הזמן מאז החקירה, חקירות נוספות שהמבקש נחקר בהן, כמות הרישומים המשטרתיים שיש למבקש, מהות העבירה שיוחסה למבקש בעת החקירה וצרכי המשטרה בשמירה על הרישום המשטרתי.

בבקשה מסוג זה, מומלץ מאוד להגיש לראש האגף מסמכים המעידים על אורח חיים נורמטיבי – תעודות התנדבות אם יש, עבודה במקום מסודר, שירות צבאי, לימודים, חיי משפחה וכו'.

ככל וראש האגף ישוכנע שיש למחוק את הרישום המשטרתי – הרישום המשטרתי יימחק ולא יופיע יותר במרשם הפלילי.

 

לסיכום

ככל שרשום לחובתכם תיק משטרתי סגור, אל תשבו בחיבוק ידיים. ישנן דרכים למחוק אותו ומומלץ להיעזר בעורך דין פלילי בעל ניסיון והצלחות במחיקת רישומים פליליים ומשטרתיים.

למידע נוסף לחצו כאן.