הפעם נתפסו.. וכמה פעמים הצליחו במשימתם הישמעאלים? יותר מידי…