אכן הגיעו מים עד נפש.
אך מעשים פזיזים וונדליזם – רק מחמירים את המצב.
במקרה דנן: שני הצדדים לא צודקים ולא חכמים!