דמם של החרדים הותר לגמרי, ופעם נוספת בידי רשויות החוק!