Olivier Fitoussi/Flash90

"אין עילה משפטית": בג"ץ דחה את העתירה למנוע מנתניהו להרכיב ממשלה

בג"ץ דחה היום על הסף את העתירה לביטול החלטת נשיא המדינה להטלת הרכבת הממשלה על נתניהו, וחייב את העותרים בהוצאות עשרת אלפים שקלים. השופטים כתבו כי אף שלנשיא ישנה חסינות מעתירות - העותרים לא ביססו את טענתם שלפיה נפל פגם בהחלטתו

 • "פעמיים בן" הסגולה הפלאית של ר' חיים פלאג'י זיע"א

  תוכן מקודם

 • החברותא של גרינבוים מספיד:"היה קופץ משמחה בעת הלימוד"

  תוכן מקודם

 • "הוא היה אבא אוהב וחם" היתומים ממאנים להנחם

  תוכן מקודם

 • כופר נפש לכפר על נפשותינו לפני ד'

  תוכן מקודם

בג"ץ דחה היום (ראשון) את העתירה שהגישה קבוצת "מבצר הדמוקרטיה" בדרישה לבטל את החלטת הנשיא להטיל את המנדט להרכבת הממשלה על נתניהו, זאת בשל כתבי האישום שהוגשו נגדו.

"העותרים לא ביססו כל עילה משפטית לבחינת שיקול דעתו של מקבל תפקיד ציבורי, ועל כן אין סעד שבדין שניתן לגזור לגבי החלטת חה"כ נתניהו לקבל על עצמו את תפקיד הרכבת הממשלה", נימקו.

השופטים הסבירו כי אין קריטריונים מוגדרים לפיהם אמור הנשיא לקבל החלטה, מלבד סיכוייו של חבר הכנסת להרכיב ממשלה. "באשר לביקורת השיפוטית על החלטת הנשיא. לחוק יסוד: הממשלה קובע כי נשיא המדינה, לאחר שהתייעץ עם נציגי הסיעות בכנסת, יטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת שהסכים לכך".

"הגם כי הסעיף האמור אינו מגדיר מהם הקריטריונים לפיהם יחליט נשיא המדינה על מי להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה, הרי שעצם החובה להתייעץ עם נציגי הסיעות מלמדת כי השיקול המרכזי האמור להנחות את הנשיא הוא סיכוייו של אותו חבר כנסת להרכיב ממשלה, לאור תוצאות הבחירות".

את העתירה הגישה לפני כשלושה שבועות קבוצת "מבצר הדמוקרטיה" באמצעות עו"ד דפנה הולץ לכנר. העותרים ביקשו למנוע את הטלת המנדט להרכבת ממשלה על נתניהו מכיוון שהוא נאשם בעבירות חמורות שיש עמן קלון.

עורך דינו של נתניהו הגיב אז לעתירה כי "בדמוקרטיה מי שמחליט מי ינהיג את העם — זה העם. משטר שבו ההנהגה איננה נבחרת על ידי העם איננו משטר דמוקרטי. עם כל הכבוד לאזרחים ה'בכירים' העותרים בעתירה, במדינת ישראל לא התקבל שלטון האליטות של אפלטון וקולו של כל אחד מהם בבחירות שווה לקולו של כל אזרח אחר, שהבין בדיוק עבור מי ועבור מה הוא מצביע — ויש לקדש את קולו של הבוחר".

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן