בצבא ציינו לטובה את ההתנהגות של החייל? זו הדרך בה הצבא מצפה מלוחם קומנדו להיאבק במי שחוטף את נישקו? לזרוק את המחסנית לשיחים? בשביל מה יש מחסנית, אם החייל היה יורה באוויר, התוקפים היו בורחים. מעבר לכך כפי שידוע לי במקרה של חטיפת נשק מותר לירות ע"מ למנוע את החטיפה. מי שחוטף נשק גם מהווה איום על חיי החייל, הרי זו בדיוק הסיטואציה של בא במחתרת…