מה הוא חושף את מפת המטרות?!
במה זה יועיל? צריך להוכיח שלבנון זה מחסן נשק של איראן?!