נורא ואיום.
מחכה עד שיתקרב המחבל למאבק גופני,ואי אפשרות להפעיל נשק?!
דקירה אחת במקום קריטי,וזהו!
המפקד אמר שגם ירי באויר היה בסדר?!
ירי במרכז המסה,זה מה שהיה צריך.
דיכוי ההגנה,העצמית של חיילינו מתקדם!!