פיגועי הדקירה לא הצליחו בס"ד לא משום שלא היה זה בנשק חם אלא כי יש לנו אבא אוהב ששומר ותסמכו עליו שידע להגן גם מנשק חם!!!
שום דבר לא גדול עליו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!