בוודאי שמר נתניהו ושוט' הם בפחד נוראי. גם אבי גבאי היה בגישות עם מו"ל 'ידיעות אחרונות' אבל זאת ברור שלמר נתניהו לא מפריע לו כי מפלגת עבודה היא היום לא מפלגה מאיינת על שילטונו אבל כן "יש עתיד"