בליכוד בוחנים החתמה פרטנית של כל אחד מ-55 הח"כים בבלוק הימין, שיתחייבו כי ‎נתניהו ייתמך על ידם גם אם המנדט יגיע לכנסת. יועמ"ש הכנסת מבהיר: החתמה עוד בטרם מוצו השלבים הקודמים להרכבת ממשלה, יש בה משום שיבוש התהליך החוקתי

בליכוד בוחנים אפשרות להחתמה פרטנית של כל אחד מ-55 חברי הכנסת החברי במפלגות בבלוק הימין-חרדים, שיתחייבו כי יתמכו בראש הממשלה בנימין נתניהו גם אם המנדט יגיע לכנסת, כך דווח ב'ערוץ כנסת'. זאת במטרה להפוך את התקופה שבה גנץ מחזיק במנדט לחסרת תוחלת ולמנוע אפשרות מח"כ אחר מהליכוד להקים קואליציה.

על פי הדיווח של יניר קוזין, מדובר במהלך שונה ממה שהיה עד לפיו רק ראשי הסיעות המרכיבות את הבלוק הם אלה שחתמו על ההתחייבויות השונות. לפי שעה הנושא רק נבחן ויש חשש בסביבתו של ראש הממשלה כי חלק מהח"כים, בעיקר בימין החדש, לא ישושו לחתום על מסמך שכזה.

עוד דווח כי גורמים פוליטיים אף בדקו אם מסמך כזה החתום על ידי 55 ח"כים יבטל את העברת המנדט לגנץ לפני החזרת המנדט לכנסת. אך הערב מפרסם היועץ המשפטי לכנסת אייל ינון חוות דעת, ממנו עולה שגנץ בכל מקרה יקבל את ההזדמנות להרכיב ממשלה. "החתמה עוד בטרם מוצו השלבים הקודמים להרכבת ממשלה (בין אם בשלב הראשון או השני), על ידי מי מחברי הכנסת, יש בה משום שיבוש של התהליך החוקתי על שלביו כפי שנקבעו בחוק היסוד".

"נשאלנו על ידי חברי כנסת מסיעות שונות וגורמים נוספים האם ניתן כבר בעת הזו, ועוד בטרם מוצתה התקופה להרכבת ממשלה חדשה לפי סעיפים 7-9 לחוק-יסוד: הממשלה, להחתים חברי כנסת על בקשה לנשיא המדינה לפי סעיף 10 לחוק-יסוד: הממשלה, להטיל את התפקיד להרכיב ממשלה על אחד מחברי הכנסת", כותב היועמ"ש.

"כמו כן, ולאור העובדה שמעולם לא הגענו לשלב השלישי, ובעקבות שאלות נוספות שנשאלנו ביחס אליו, הרי שככל שנגיע לשלב זה הפעם, יצאו מבעוד מועד הנחיות מסודרות, בתיאום עם כלל הגורמים הרלוונטיים, באשר לסדרי הגשת הבקשה לנשיא המדינה, לרבות טופס חתימות וטופס הסכמה של המועמד".