הכנסת מביישת את המדינה . עדיף שלטון פקידים על המושחתים הנושאים את שם הדמוקרטיה לשוט !!