אנא לא לשים יותר תמונה על הפנים שלו(או דומים לו הרשעות), אסור להסתכל בפני אדם רשע.