ביבי! לא הבנתי אתה לא בנית קואליצה עם לפיד או עוד מפלגות שמאל ואם היה לך סיכוי עכשיו להקים איתם לא היית מעדיף אותם מה אתה מבלבל ת'מוח