הם אפילו לא מתבלבלים
משרד המשפטים הוא בניין הקפיטול של ישראל!
שם ורק שם נמצא השלטון!
צריך לשנות את המצב על ידי הצבעה למפלגות הנכונות!