איפה אתם?קיצצו ב554ש"ח את מענק הלימודיםלילד ואפילו לא מודיעים בתשקורת הספרים המחברות החומות או כלי הכתיבה הוזלו ולא ידענו?