הרבנים הראשיים לישראל יוצאים בקריאה נרגשת: הרפו ידיכם משבת קודש! • בכירים ביהדות התורה דורשים לכנס את מועצת גדולי התורה שיכריעו בדרכי המאבק והפעולה בנושא

המאבק על קדושת השבת במדינה היהודית: מועצת הרבנות הראשית לישראל, פרסמה את החלטתה הכוללת קריאה נרגשת שלא להגיע לפשרה ח"ו באופן שתאפשר את חילולי השבת בארץ.

"קיומו של עם ישראל – פלאי. אין עם ברחבי תבל שהצליח לשרוד מאורעות ותהפוכות היסטוריים ולהמשיך להתקיים במתכונתו כפי שנולד. אחד מהדברים היחודיים שהם התשתית לקיום זה, הינה השבת. השבת אות הברית בין העם לאלקיו מסמלת יותר מכל את קיומו של עם ישראל, והיא יסוד האמונה היהודית גם בבריאת העולם.

"כבר בעת הקמת מדינת ישראל, ובחזרת העם למולדתו ההיסטורית, ראו מנהיגי היישוב את החשיבות בשמירה על הערך המקודש – השבת. גם הם הבינו שללא שמירת שבת במרחב הציבורי לא תתכן המשך קיומה של יהדות בארץ ישראל.

בהמשך ההודעה נכתב: "בעת האחרונה ישנם שהחליטו שיש מקום לסחור בקדושת השבת. על כן הם מציעים כל מיני אפשרויות לשנות את פני המדינה בשבת. גם אם לצערנו המציאות שונה בעת האחרונה, זו אינה סיבה ליתן לגיטימיות לחילול שבת.

"אכן, לא ככל העמים בית ישראל, לדאבוננו נשתנו בדורנו סדרי בראשית. ישנם כאלו המנסים להטמיע בלב העם מושגים שהם במהותם נוגדים את דת ישראל. ולצערנו לא רק בתחום קדושת השבת אלא גם בנושאי קדושת הבית היהודי ובנושאים אחרים.

"מועצת הרבנות הראשית קוראת לכולם, הרפו ידיכם משבת קודש!! השבת איננה עומדת למקח וממכר ואין מקום לפשרות בקדושתה. עלינו לחזק את עמידתנו למען קדושת השבת, להשתדל למנוע אפשרות שח"ו השבת תחולל בראש כל חוצות. אוי לו לדור שבימיו מערערים על יסוד זה שהוא נוגע לחיי נפש של האומה הישראלית.

את ההודעה מסיימים הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א והרב הראשי הגאון רבי דוד יוסף שליט"א בברכה: "בזכות עמידה איתנה על שמירת השבת נזכה להיגאל כמו שאמרו חז"ל "אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין".

דרישה לכינוס מועצת גדולי התורה

בתוך כך, בכירים בסיעת אגודת ישראל דורשים לכנס את מועצת גדולי התורה על מנת שיכריעו בנושא. כיצד על נציגי הציבור לפעול ומהם דרכי המאבק בהם צריכים לנקוט. הראשון לדבר על כך, היה ח"כ מנחם אליעזר מוזס, יו"ר יהדות התורה בכנסת, אשר הצהיר כי יפעל על מנת לכנס את המועצת עוד לפני הימים הנוראים הבעל"ט.

שר הבריאות יעקב ליצמן אמר אף הוא כי המועצת תכריע בנושא. בראיון תקשורתי אמר: "האם נלך עד הסוף? כעת זה בתפקיד שר העבודה ולא בתפקיד ראש הממשלה. בקרוב תהיה ישיבת מועצת גדולי התורה, ככל הנראה בשבוע הבא, ונביא את זה להכרעת הרבנים".

ובתוך כך, על רקע דיווחים שונים ולפיהם ראשי המפלגות החרדיות אינם פועלים יחד למען מטרה נעלית זו, מסרו ראשי הסיעות החרדיות, שר הפנים אריה דרעי, שר הבריאות יעקב ליצמן ויו״ר ועדת הכספים ח״כ משה גפני בהודעה משותפת כי: ״אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא והדוק, על מנת לדאוג לשמירה על כבוד וקדושת השבת כפי שהיה מאז קום המדינה, ונקווה שבעז״ה כך אכן יהיה״.