במענה לדרישתם של חברי עמותת "נאמני תורה ועבודה" שלא לאשר את תקציב משרד הדתות, אומר יו"ר ועדת הכספים: "שירותי הדת נמצאים בתחתית המדרג של התקצוב ובמבנים עלובים שאין בינם ובין המקבילים להם בשירותים אזרחיים כל דמיון"

בכתבה שפורסמה הבוקר ביתד נאמן נכתב יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, תוקף בחריפות את עמותת "נאמני תורה ועבודה", בעקבות פנייתם לוועדת הכספים שלא לאשר את תקציב משרד הדתות עד ליישום אכיפה על העברת התקציבים לשירותי הדת, זאת כאשר המועה"ד ברחבי הארץ מקבלים את התקצוב הנמוך ביותר מבין כלל המשרדים.

"הייתי בטוח כי מכתבכם לחברי הוועדה יעסוק בעוול זה, ולצערי דיברתם על שקיפות, אך מילה לא על שתיארתי", כתב גפני. כן קבל על אי-שותפתה של העמותה במאבקים נוספים הקשורים לתקציב המחפיר הניתן לשירותי הדת בישראל.

במכתבו לתני פרנק, ראש תחום דת ומדינה בעמותת "נאמני תורה ועבודה", כותב יו"ר ועדת הכספים: "קבלתי נייר עמדה שלכם לקראת הדיון בנושא תקציב המשרד לשירותי דת הממוען לחברי הוועדה וקראתיו בעיון. הדיון התקיים ביום ד' ובמהלכו התברר כי נושא שירותי הדת במדינת ישראל כולל בתי הדין הרבניים והרבנות נמצאים בתחתית המדרג של התקצוב המקביל להם במשרדים אחרים, כמו גם בתי הדין הרבניים, כמו גם משכורות העובדים שאין לו אח ורע בשירות המדינה, עובדה המעידה על התייחסות המדינה לנושאים אלו.

"מכיוון שמדובר בשירותים הניתנים על פי חוק ומגיעים למשרדים השונים מכל חלקי הציבור כולל אזרחים אשר זו להם פגישה ראשונה ואולי יחידה בחייהם בשירותי דת ומגיעים למבנים עלובים אשר אין בינם ובין המקבילים להם בשירותים אזרחיים כל דמיון. הייתי בטוח כי מכתבכם לחברי הוועדה יעסוק בעוול זה, ולצערי דיברתם על שקיפות, אך מילה לא על שתיארתי".

בהמשך מכתבו, טוען גפני כאמור, כי עמותה זו אינה שותפה במאבקים אמיתיים למען שירותי הדת בישראל. "לא מצאתי אתכם 'נאמני תורה ועבודה' במאבק הקשה שניהלנו, חברי ועדת הכספים מכל המפלגות, להעלות את שכרן של הבלניות העלוב עד לא מכבר". מאבק זה שניהל גפני, זכה אכן להצלחה, ולאחר מאמצים רבים הועלה שכרן המחפיר.