הרב אשר, תמשיך להלחם למענינו, די לאפליה הבוטה! אולי הגיע הזמן שקצת תעשו בעיות לממשלה ולא רק מכתבים.