עכשיו הוא נזכר אחרי שהחוק כבר עבר, הצתה מאוחרת זה נקרא…