אני לא מבין יש הבדל גדול בין חוק המאזין לצופרי השבת:
1. שזה צופר השבת זה דקה
2. זה בלילה וזה ביום