חחחח…כמו שנאמר, הצחקתם את החמ"ס. אינכם מבינים. המניע העיקרי בחיי טרור החמ ס הוא מלאכי חבלה. אנשי החמ"ס אין להם כבני אדם אחרים ששולטים בטוב וברע. הטרור של החמ"ס מחשבותיהם מונחות משמיים.השם שולח למוחם פעולות חבלה כי ישראל לא עושים את עבודת השם כראוי ויש הרבה שנאת חנם.ויש הרבה לשון הרע.ויש תאוות ממון וקנאה לדברי הבל.
עלינו לשבח לאדון הכל שכך המצב ולא גרוע מכך.
שיבנה בית מקדשינו השלישי וירד אלינו משמיים.
שיתקע בשופר גדול אליהו הנביא וגאולה תושיענו.
הלוואי ומועד ט' באב יהיה אחרון לפני גאולה שלימה. מחכי קץ ישועתו יוושעו בקרוב ובמהירה.