אם מה שהוא הולך להגיד זה נגד עם ישראל
הלואי נס חנוכה
יתפגר רגע לפני