בחמאס טוענים: סירבנו להצעה ישראלית לשחרור השבויים

בזרוע הצבאית של חמאס טענו כי "הנוסחה שמציעה ישראל באמצעות מתווכים לא מגיעה למינימום הדרישות" • משלחת מעזה ביקרה במצרים, שם העלו את עניין הנעדרים לבקשת ישראל. במקביל, האחראים מטעם ישראל על המו"מ ביקרו בחו"ל במסגרת השיחות בסוגיה