אירופה לא לומדת מהטעויות
שוב הם דוחים את האסון בנזיד עדשים של כסף ושקט זמני
זה הולך להתפוצץ להם בפנים