ועידת ורשה: הרבנים דרשו הגנה על זכויות היהודים

חברי ועידת רבני אירופה התכנסו בוורשה • נשיא פולין מתח ביקורת על הפרלמנט בהולנד בעקבות העברת החוק נגד שחיטה כשרה • והיכן התפללו לרפואת מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א?

במלון 'מריוט שבמרכז ורשה שבפולין נערכה השבוע הוועידה הכ"ז של "ועידת רבני אירופה".

תחת הכותרת – 'הגנה על הזכויות היהודיות באירופה' עסקו כ- 200 מחשובי רבני ודייני אירופה, וראשי ארגונים יהודיים משלושים מדינות בנושאי השחיטה,  בירורי יהדות ויוחסין, המאבק למען סובלנות ונושאים רבים נוספים.

גדולי ישראל שיגרו מכתב מיוחד לרבני הוועידה. במכתבם קראו מרן הגראי"ל שטיינמן ומרן הגר"ח קנייבסקי לרבנים לעמוד על עניין קדושת המחנה ולחזק גם את חינוך הבנות ליר"ש, לצניעות, לחסד, להיות כראוי לתפקידם ויעודם של בנות ישראל כשרות שהן עמודי התווך של הבתים היהודים.

אורח הכבוד של הועידה היה: גאב"ד 'דרכי תורה' הגר"א וויס.

'קרן דונר לטהרת ישראל'

את הוועידה פתח אב"ד אירופה, הגאון רבי חנוך הכהן ארנטרוי בשיעור על 'גנטיקה והלכה' לזכרו ולע"נ של מנכ"ל הועידה, הבלתי נשכח, הרב אברהם אבא דונר
זצ"ל.

לאחר מכן הציג המנהל הרבני של הועידה וראש ישיבת 'תורת חיים', הרה"ג רבי משה לבל את הספר 'שרידים' שערך ובו אסופת שיעורים מגדולי ישראל בישראל ובאירופה ורבני הועידה, לזכרו של הרב דונר זצ"ל.

למשתתפים גם נודע במעמד זה על הקמת 'קרן דונר לטהרת ישראל', במסגרתה יוקמו וישופצו מקוואות ברחבי אירופה.

הרה"ר לישראל, הגר"י מצגר נשא במושב הפתיחה שיעור בנושא: 'צדק חברתי לאור ההלכה'.

מיד לאחר מושב הפתיחה שמעו המשתתפים שיעור מפי אורח הכבוד מישראל; גאב"ד 'דרכי תורה', הגאון רבי אשר זעליג ויס שליט"א.

מכתב מהנשיא

יומה הראשון של הוועידה נחתם בדינר חגיגי למשתתפי הועידה. במהלך הדינר שבו השתתפו נציגים בכירים של נשיאות האיחוד האירופי וממשלת פולין ושגרירי; צרפת, אנגליה, רוסיה, גרמניה, תורכיה, איטליה, הולנד וליטא, בירכה ראש עיריית ורשה, הגב' חנה גרונקייביץ והוקראו מכתביהם של נשיא פולין, ראש הממשלה, מר דונלד טוסק ונשיא הפרלמנט האירופי, מר ירז'יבוז'ק.

בוז'ק שהעלה על נס את עובדת הכינוס הראשון של 'ועידת רבני אירופה' באדמת פולין מאז מלחמת העולם השנייה, התנצל שאינו יכול להשתתף וזאת עקב ביקור רשמי שהוא עורך בלוב ותוניס.

וכה כתב: "היום אתם ממשיכים את שרשרת האירועים של העם היהודי באדמת פולין – שרשרת בעלת היסטוריה ארוכה ורוויה. ההיסטוריה הפולנית והיהודית קשורות זו לזו והושפעו זו על זו, וההיסטוריה היהודית הינה חלק מההיסטוריה האירופאית. היום אתם ממשיכים את מורשת העבר המפואר.

"אלו אינן מלים קלות לומר, כאשר על אדמה זו, אשר הייתה בזמנו כבושה, הוקמו מחנות ההשמדה הגרמניות. רצח שישה מיליון יהודים בשואה מהווה גם רצח ההיסטוריה המשותפת שלנו.

"כיום, אנו האירופאים מנסים לכבד את חובתו המוסרית של עברנו. האיחוד האירופאי, אשר אזרחיו מיוצגים בפרלמנט בראשו אני עומד, הוקם במטרה למנוע הישנות של מלחמות. אני שמח מאוד שמאז נפילת מסך הברזל, החיים היהודיים יכולים שוב לפרוח בארצי ובכל אירופה.

"כינוסכם בורשה היום הינו ההוכחה הטובה ביותר לפריחה זו. האמונה והתרבות היהודית הטביעו את חותמן באירופה. רק יחד עמכם אנו יכולים להרים את קרנה של אירופה. הבה נמשיך את עברנו המשותף בכדי ליצור עתיד משותף", עד כאן מכתבו.

הנקמה הגדולה ביותר

את הנאום המרכזי נשא נשיא הוועידה, הגר"פ גולדשמידט שעמד בדבריו על פעילותה של הועידה בהגנה על הזכויות היהודיות באירופה והציג בפני המשתתפים את האתגרים של ימנו. "הנקמה הגדולה ביותר במחריבי היהדות באירופה בכלל והזוועה שחוללו על אדמת פולין רווית הדם היא פריחתה של יהדות אירופה כפי שתבוא לידי ביטוי במהלך ועידת ורשה" – אמר הגר"פ גולדשמידט.

רבה של אוקראינה, הרה"ג רבי יעקב דוב בלייך, חבר ועד הפועל של 'ועידת רבני אירופה', העלה על נס את תרומתה של 'ועידת רבני אירופה' לקהילות הקודש ביבשת בכל תחומי היהדות: העמידה על הזכויות היהודיות מול מוסדות השלטון של האיחוד האירופי והממשלים במדינות שונות וגיוס חברי קונגרס מארה"ב לביטול גזירת השחיטה בהולנד.

הרב בלייך סיפר לנוכחים בהקשר זה על פגישתם של רבני אירופה עם נשיא פולין, שבה הביע הנשיא, ברוניסלב קומורובסקי ביקורת חריפה על חברי הפרלמנט בהולנד
על קבלת החוק נגד השחיטה הכשרה.

"הוא השווה את חקיקת החוק נגד השחיטה בהולנד לשנות ה-30 שבהשראת המשטר הנאצי קיבלה פולין חוק נגד השחיטה שהיה האות להשמדת היהודים ולהקמת מחנות ההשמדה על אדמת פולין".

המשתתפים יצאו להשתטח על ציוניהם של גדולי ישראל ובהם הנצי"ב מוולוז'ין ורבי חיים מבריסק וגדולי האדמו"רים זיע"א בבית העלמין בורשה והעתירו בתפילה לרפואת מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב שליט"א.

לעת ערב קיימו המשתתפים טקס קצר ליד אנדרטת גטו ורשה, שם שרו בהתרגשות את 'אני מאמין'.

הוועידה ננעלה במעמד מיוחד של חלוקת אות חסיד אומות העולם לעשרות חסידי אומות העולם תושבי פולין שסייעו בתקופת השואה ליהודי אירופה.

ביציאה ממלון מריוט לביהכנ נאזק ולבית העלמין תחת אבטחת משטרת ורשהבית הכנסת נאז'ק בורשה (1)בית הכנסת נאז'ק בורשה (2)הגרא ויס גאבד דרכי תורה בשיעור בפני משתתפי הועידה אמש בורשה. מימין אבד שטרסבורג הרב שמרלה (1)הגרא ויס גאבד דרכי תורה בשיעור בפני משתתפי הועידה אמש בורשה. מימין אבד שטרסבורג הרב שמרלה (4)הגרח ארנטרוי, אבד אירופה אמש בשיעור בפני משתתפי ועידת ורשה. מימין נשיא הועידה הגרפ גולדשמידט (1)הגרח ארנטרוי, אבד אירופה אמש בשיעור בפני משתתפי ועידת ורשה. מימין נשיא הועידה הגרפ גולדשמידט (2)הרבנים בדיוני ועידת ורשה (1)הרבנים בדיוני ועידת ורשה (2)הרבנים בדיוני ועידת ורשה (3)הרבנים בדיוני ועידת ורשה (4)הרבנים בכניסה לבית העלמין היהודי בורשההרבנים בצאתם מציוניהם של הנציב מוולוזין ורבי חיים מבריסק זיעא בתום תפילת רבים לרפואתו של מרן רבינו הגריש אלישיב שליטאהרבנים בתפילה ליד ציוניהם של מרנן הנציב מולוזין ורבי חיים מבריסק זיעא (1)הרבנים בתפילה ליד ציוניהם של מרנן הנציב מולוזין ורבי חיים מבריסק זיעא (2)הרבנים בתפילה ליד ציוניהם של מרנן הנציב מולוזין ורבי חיים מבריסק זיעא (3)הרבנים ליד המצבה להנצחת מרד גטו ורשה  (1)הרבנים ליד המצבה להנצחת מרד גטו ורשה  (2)הרהר לישראל הגרי מצגר בשיעור בפני המשתתפים. מימין רבה של זנבה הרב יצחק דייןכינוס הועדה המתמדת במהלך ועידת ורשה (2)