לצד צלבי קרס, ריססו הפעילים האנטישמיים: "יהודים הסתלקו מרוסיה, זו האדמה שלנו". בהוראה ישירה של ראשי הממשל המקומי והמחוזי שנמצאים בקשר תמידי וידידותי עם אנשי חב"ד בעיירה הוקם צוות חקירה. ביום א' הקרוב מתוכנן אירוע גדול במקום

בבוקר יום שישי האחרון גילו תושבי העיירה ליובאוויטש כיתובות נאצה אנטישמיות על גדר מרכז חב"ד ״חצר רבותינו נשיאנו בליובאוויטש״. בין הכתובות האנטישמיות נכתב ״יהודים הסתלקו מרוסיה, זו האדמה שלנו״ וכן רוססו מספר צלבי קרס.

הרב גבריאל גורדון, שליח חב״ד והאחראי על המקומות הקדושים בליובאוויטש, מוסר אשר בהוראה ישירה של ראשי הממשל המקומי והמחוזי שנמצאים בקשר תמידי וידידותי עם אנשי חב"ד בעיירה הוקם צוות חקירה שעומל למצוא את העומדים מאחורי גילויי האנטשמיות בעיירה הידועה בתושביה המתנהגים בידידות ליהודים שמבקרים תדירות במקום.

ההשערה היא שהדבר נעשה על ידי גורמים אנטישמיים שמחוץ לאיזור שמפריעה להם ההתפתחות המתחדשת ההולכת וגדלה בתקופה האחרונה בעיירה ליובאוויטש.

"יש לציין שכל זה מתרחש בימים בהם מורגשת בעיירה תכונה גדולה לקראת ט״ו אלול", אור הרב גורדון, "בו ייערך אירוע היסטורי של חנוכת שלב ראשון של עבודות התשתית ושיפוץ בית החיים בו נמצא אוהל רבותינו נשיאנו הק׳ מליובאוויטש. כ״ק אדמו״ר בעל ה״צמח צדק״ וכ״ק אדמו״ר המהר״ש זי״ע".

עוד אמר הרב גורדון כי "אנחנו נחושים להמשיך בעז"ה בכל תוכניות הפיתוח כפי המתוכנן וביתר שאת וביתר עוז. למבקרים אין כל סיבה לחשוש. המקום הינו מאובטח והמשטרה מבטיחה להגביר את סדרי האבטחה במקום ונחושה למצוא את מפירי הסדר ולמצות איתם את הדין".