בעזרת ה' מקובל שמשריפה מתעשרים אני מאחל להם שיצליחו עוד יותר מלפני השריפה