לראש עריית פרנקפורט יש שם יהודי. גולדמן?
אני כל כך בטוח שאחד הסבים שלו היו יהודים.