כרגיל. היזראלישע כלומר היהודים החדשים הנקראים ציונים משתוללים בחוץ לארץ כאוות נפשם הטמאה ומקבלים עונש מיתה משונה בידי שמים. זה הכל לטובה.אני שמח שזה קרה. כי זה מאת השם הדבר.