מי שיכול להעביר אל האסיר לפני המשפט תמונה של ר' ישעיה מקערעסטיר זי"ע
שיקח איתו שרבים ראו ממש ניסים במשפטם
למצוה יחשב לו