לב מלכים בידי השם יתברך מלך מלכי המלכים
תודה להשם שהבדילנו מן הגוים והביא לנו את
ה-צדיק יסוד עולם הנחל נובע מקור חוכמה רבינו נחמן מברסלב עם ליקוטי מוהר"ן וסיפורי מעשיות והאת הפתק שאומר
נ נח נחמ נחמן מאומן