חוק חדש בברלין מתיר היום (רביעי) לקיים את ברית המילה בתנאים מסויימים. לעת עתה החוק אוסר על מוהלים לבצע את הברית כך שלפי שעה לא הועיל מאומה לקהילה היהודית בעיר.

בברלין התירו היום (רביעי) לקיים את ברית המילה בתחום העיר, זו העיר הראשונה בגרמניה בה הותרה מצוות המילה. אך ההיתר לווה באיסור בעייתי – ההיתר לקיום הברית נכון לרופאים בלבד.

קרא עוד:

[postim]

חודשיים לאחר שנאסרה קיום המילה ע"י שופט בבית המשפט בקלן, הותר היום באופן רשמי לקיים את מצוות המילה בתחומי ברלין.

בעקבות ההיתר, הורו משרדי התובעים בגרמניה שאין להגיש תביעות עתידיות כנגד רופאים שיערכו ברית מילה לתינוקות לפי בקשת הוריהם, בתנאים מסויימים:

• ההורים יצטרכו לחתום כי הם מאשרים את קיום הברית.
• עליהם להוכיח כי הם עושים זאת מסיבות דתיות.
• רק רופא רשאי לבצע את הברית בהרדמה מקומית תוך שעליו להזהיר את ההורים בכל ההשלכות הרפואיות   שעלולות להיגרם כתוצאה מהברית.
• תקנה נוספת אומרת כי הברית תבוצע רק בבתי החולים בעיר.

לפי תקנות אלו יוצא כי אין הכרה למוהלים בברלין עד שתוסדר חקיקה בנושא. אך לפי הערכות, ספק אם יוגשו תביעות כנגד מוהלים שיבצעו את הברית מכיוון שזו פגיעה בחופש הדת לעלול לגרום ליחסים עכורים בין הקהילה היהודית לבין הרשויות.

שר המשפטים של ברלין, תומאס היילמאן אמר, כי לפי ההוראה החדשה, מי שיבצע ברית מילה חסין מפני תביעות כל שהן. לטענתו, הכללים נוצרו כדי לאפשר חיים של יהודים ומוסלמים בעיר.

השר טען כי במידה ויבצעו את הברית לפי כל התנאים ניתן יהיה לקיימה גם בבתי הכנסת.

כמובן שניסיונה של עיריית ברלין לא יתקבל בקרב העם היהודי שימשיך וימול את בניו ע"י מוהלים יהודים יראי שמים כפי שמקובלנו מאבותינו מדורי דורות עד אברהם אבינו ע"ה.